CÔNG TY CỔ PHẦN Á ĐÔNG ADG

    Tin công ty

CỤC HẢI QUAN TP.HCM TÔN VINH CÔNG TY Á ĐÔNG ADG LÀ TOP 200 DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU CỦA NĂM 2020

Ngày 13/1, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tôn vinh 200 DN có mức thu nộp NSNN tại TP. Hồ Chí Minh lớn nhất do đơn vị quản lý.

Năm 2019 là năm đầu tiên Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hoàn thành số thu NSNN trước 1 tháng của năm ngân sách. Những thành tựu nổi bật này có sự đóng góp rất lớn của 200 DN được tôn vinh. Tổng số thuế 200 DN tiêu biểu này đóng góp cho NSNN thành phố trong năm 2019 lên đến 65.000 tỷ đồng, chiếm tới 55% tổng số thu NSNN của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Kết thúc năm 2019 Công Ty Á Đông ADG đã có mức đóng góp ngân sách cho Cục Hải Quan TP.Hồ Chí Minh hơn 200 tỷ đồng. Công Ty thực hiện tốt việc nộp thuế và có mức đóng góp ngân sách được tăng trưởng qua các năm, góp phần chung tay phát triển kinh tế của TP.Hồ Chí Minh.


 
icon zalo
0989 033 055