CÔNG TY CỔ PHẦN Á ĐÔNG ADG

    Vận tải đường sắt

Vận tải đường sắt

Chuyên cung ứng dịch vụ vận tải đường sắt bằng tàu chuyên tuyến nhanh nhất và hiện đại nhất từ Bắc vào Nam bao gồm Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Hà Nội và ngược lại. Vận chuyển hàng nguyên toa xe, hàng không nguyên toa.


     

icon zalo
0989 033 055