CÔNG TY CỔ PHẦN Á ĐÔNG ADG

  • Hệ thống kho hàng


Để phục vụ tốt cho hoạt động thương mại hạt nhựa và dịch vụ vận tải, logistics, Công ty Á Đông ADG đã thiết lập hệ thống kho với hàng ngàn m2 kho tại nhiều địa điểm xung quanh thành phố Hồ Chí Minh như Bình Tân, Bình Chánh, Tân Tạo, Sóng Thần, cũng như kho hàng tại Dung Quất, Quảng Ngãi. Kho hàng vừa là nơi chứa hàng, vừa là nơi để tập kết hàng trước khi chuyển đến khách hàng. Với hệ thống kho ở nhiều địa điểm, Công ty có thể chủ động giao hàng kịp thời cho khách hàng tại các khu vực lân cận, vừa giúp tiết kiệm chi phí vận chuyển cho khách hàng.