CÔNG TY CỔ PHẦN Á ĐÔNG ADG

  • Slogan của chúng tôi
“Tâm sáng dẫn đường”
Chữ “Tâm sáng” hình thành nên nền tảng kinh doanh của chúng tôi. Mọi hoạt động kinh doanh được chi phối bởi một kim chỉ nam đạo đức – “Cái tâm trong sáng” – nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và sự tôn trọng đối với tất cả khách hàng, đối tác, cổ đông và người lao động của công ty.
icon zalo
0989 033 055