CÔNG TY CỔ PHẦN Á ĐÔNG ADG

TUYỂN DỤNG

Vị trí đang tuyển

1. Kế toán công nợ (Số lượng: 1 người) * Mô tả công việc: - Hàng ngày nhập chứng từ vào Misa. - Theo dõi tình hình  thanh toán của khách hàng, phải trả nhà cung cấp. Báo cáo tình hình công nợ hàng ngày. - Lập bảng kê chi tiết theo dõi công nợ của từng khách hàng, lập biên bản đối...

Quy trình tuyển dụng

Nhằm đạt mục tiêu phát triển đội ngũ cán bộ nhân viên có đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn, biết đồng hành cùng với những giá trị cốt lõi mà Á Đông ADG đã xây dựng, chúng tôi áp dụng một quy trình tuyển dụng rõ ràng, công bằng và minh bạch: 1. Lựa chọn hồ sơ:...

Thông tin chung

Công Ty Cổ phần Á Đông ADG được thành lập ngay trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.   Hơn 10 năm tận tâm phục vụ nhu cầu khách hàng và chuyên nghiệp hóa hoạt động của Công ty, Á Đông đã dần khẳng định được thương hiệu của...