CÔNG TY CỔ PHẦN Á ĐÔNG ADG

  • ABS 750SW

ABS 750SW

ABS 750SW

Mô tả:

- Chỉ số MI: 38
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Hãng sản xuất: Kumho Petrochemical
- Thông số kỹ thuật của hạt nhựa ABS 750SW: Đính kèm 
- Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa ABS 750SW: Đính kèm 
- Công dụng sản xuất: Sản phẩm điện, điện tử, đồ dùng gia đình,… 
 
Liên hệ: 0989 033 055 Hotline

Sản phẩm khác