CÔNG TY CỔ PHẦN Á ĐÔNG ADG

  • HDPE 5502BM

HDPE 5502BM

HDPE 5502BM

Mô tả:

- Chỉ số MI: 0.35
- Xuất xứ: Mỹ
- Hãng sản xuất: OCI
- Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Thổi 5502BM USA: Đính kèm
- Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Thổi 5502BM USA: Đính kèm
- Công dụng sản xuất: Đóng gói ngành dược, đóng gói thực phẩm…
 

 

 
Liên hệ: 0965 615 077 Hotline

Sản phẩm khác