CÔNG TY CỔ PHẦN Á ĐÔNG ADG

  • HDPE Yarn (Sợi)
Công dụng: Sản xuất lưới, thừng, tarpaulin,…

Các mã thông dụng: 5480S, 5000S,...

Xuất xứ: Thái Lan,…