CÔNG TY CỔ PHẦN Á ĐÔNG ADG

  • PP Block Copo
Công dụng: Sản xuất thùng sơn, hộp đựng thực phẩm…

Các mã thông dụng: 7032KN, 7032E3, AV161, CP55N, BJ500, BJ550, EP300L, 440J,…

Xuất xứ: Ả rập Xê út, Singapore, Hàn Quốc,…